E-mail versturen Handige downloads

Drentse bond

De huidige uitvaartverenigingen zijn ontstaan vanuit de vroegere burenhulp, "de noaberschap", in de dorpen en steden. De voorbereidingen voor de begrafenis en de uitvoering ervan, het luiden van de kerkklok ( in kleinere plaatsen), lagen in handen van de noabers, de buren. Deze hulp was gebaseerd op de vrijwillige hulpverlening. Alles werd gedaan met gesloten beurs, het enige waarvoor betaald moest worden was de lijkkist en de verkrijging van een graf op het plaatselijke kerkhof. Echter toen de vrijwilligers om een vergoeding vroegen, omdat de werkgevers het loon niet langer wilden betalen voor de opgenomen uren om de begrafenis uit te voeren, ontstonden de georganiseerde begrafenisverenigingen. We schrijven dan begin vorige eeuw.

Alle inwoners van het dorp of de wijk betaalden een jaarlijkse bijdrage waardoor er een potje, voor het verenigingsvermogen werd gevormd. Uit dit vermogen werden de vrijwilligers betaald. Het bestuur van de vereniging bepaalde welke diensten "gratis" waren voor de leden. Bij veel verenigingen bestonden en bestaan deze diensten uit het werk van de uitvaartleider, de dragers, het rouwvervoer, het luiden van de kerkklok( in kleinere plaatsen) , het afleggen en kistleggen. Voor de inwonende kinderen hoefde geen contributie te worden betaald, zij waren gratis lid. Kenmerkend was dat er geen winst werd gemaakt door de verenigingen. Was de pot leeg dan ging men met de pet rond om de kas weer aan te vullen. Uit deze geschiedenis herken je de huidige verenigingen en ook waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.

In 1994 treed de Wet op Toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijven in werking. De WTN is voor verenigingen met minder dan 3000 meerderjarige leden en de 3000 plus vereniging die zich zelf onder een strak regiem stellen. Niet afdwingbaar recht en 1 maal in de 3 jaar een actuariële reserve laten berekenen op basis van de korting, of basis pakket en contributie van de vereniging. Dit is in het kort wat van belang is voor de verenigingen en waarop de Drentse Bond toezicht houdt.

Uit bovenstaande leer je dat verenigingen toch wel verplichtingen op zich nemen, als zij daar niet aan voldoen, kunnen sancties volgen. Daarom is Helpt Elkander lid van de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe hebben de leden een garantie, dat de vereniging aan zijn verplichtingen naar de leden kan voldoen.

Laatst aangepast op: dinsdag, 17 december 2013 12:03

Contact

Email:  

Adres aula: Mw. Bähler-Boermalaan 9, 9765 AP Paterswolde

Beheerder aula tel: 050-3092260